Een huisbezoek plannen

Als u het idee heeft in uw huis duurzame verbeteringen aan te brengen kunt u contact zoeken met de stichting voor het maken van een huisbezoek van de energiecoaches.

Hij/zij bespreekt met u de door u opgegeven initiatieven, die u wilt realiseren. U kan ook begeleid worden bij de keuzes die u moet maken om uw wensen te realiseren.

Deskundige energiecoaches

Elk stichtingslid heeft de cursus tot energiecoach met succes doorlopen en mag zich energiedeskundige noemen. De opgedane kennis zetten zij graag -zonder om een financiële bijdrage te vragen- in om bewoners van Haren (en omstreken) te adviseren en bij te staan bij het nemen van bij hun woning passende duurzame ingrepen.

Het gaat hierbij met name om het isoleren van de woning, elektriciteits- en warmteopwekking, het opsporen van warmtelekken in de gevels en raampartijen en gasloos koken. Ook hebben zij kennis van de nieuwste technieken, die al dan niet in ontwikkeling zijn.

Vrije keuze van uitvoerder

Om toch in de beperkte noodzakelijke kosten te voorzien, zijn met toeleverende en uitvoerende bedrijven afspraken gemaakt voor een beperkte vergoeding voor elk aangebrachte opdracht. Natuurlijk moeten deze bedrijven de ideële uitgangspunten van de stichting onderschrijven. De keuze van de uitvoerder wordt geheel aan de bewoner overgelaten.

© Haren Energiek en Duurzaam