Opgericht in 2020

De stichting is in 2020 opgericht door een groep energieke Harenaars die geloven dat de omslag naar een duurzame samenleving noodzakelijk is om onze planeet leefbaar te houden. Hoe sneller deze omslag op gang gebracht is hoe beter, is hun mening.

Financieel beleid

De Stichtingsleden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten voor de stichting. Noodzakelijke kosten die ze hebben gemaakt bij hun werkzaamheden (apparatuur, reiskosten, etc) mogen gedeclareerd worden.

Naar het voorbeeld van

De stichting is opgezet naar het voorbeeld van Paddepoel Energiek, een wijkgebonden initiatief in het noorden van onze stad, dat al enkele jaren bestaat.

© Haren Energiek en Duurzaam